правила за поверителност

Уважаваме поверителността на всеки потребител, който посещава този уеб сайт. Поради тази причина бихме желали да Ви информираме за начина, по който използваме Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да прочетете настоящите правила за поверителност, за да разберете начина, по който използваме Вашите лични данни.

Когато ни предоставяте Вашите лични данни, се счита, че предоставяте Вашето съгласие за разкриването им в съответствие с указаното в настоящите правила, както е необходимо и уместно.

Какво регулират настоящите правила за поверителност?
Целта на настоящите правила за поверителност е те да Ви информират относно използването на Вашите лични данни, които се събират при посещението Ви на нашия уеб сайт http://www.salon8.org и за нашия фризьорски салон SALON8/pro.

Настоящите правила за поверителност се прилагат за нашия уеб сайт http://www.salon8.org и за нашия фризьорски салон SALON8/pro , но въпреки това може да има случаи, при които е необходимо да се прилагат малко по-различни правила за поверителност. Всеки път, когато за нашия уеб сайт http://www.salon8.org и за нашия фризьорски салон SALON8/pro се прилагат различни правила за поверителност, ще се обозначава ясно, че тези правила за поверителност се различават от общите правила за поверителност . При използването на нашия уеб сайт http://www.salon8.org и услугите на нашия фризьорски салон SALON8/pro преглеждайте правилата за поверителност.

Кой отговаря за личните данни, събирани на този сайт и в фризьорски салон SALON8/pro ?
Вашите лични данни подлежат на крайно управление от ФИРМА СВЕТЛА ДОБРЕВА 2013 ЕООД ; ЕИК 202460679 СЕДАЛИЩЕ :гр.Чирпан , ул.Братя Миладинови 25 МОЛ:Светла Добрева.

Цели, за които се събират Вашите данни

Една от целите на нашия веб сайт е да Ви осведомим кои сме ние и какво правим. Ние събираме и използваме лични данни (включително име, телефонен номер и имейл), за да подобрим начина, по който Ви предоставяме заявените услуги или информация. За целта бихме използвали Вашите лични данни, за да:

отговаряме на запитвания или заявки, подадени от Вас
обработваме искания, подадени от Вас
управляваме или изпълняваме по друг начин нашите задължения по което и да е споразумение, което Вие сте сключили с нас
предвиждаме и разрешаваме проблеми, свързани с които и да е стоки или услуги, които са Ви доставени
създаваме продукти и услуги, които удовлетворяват Вашите потребности.

За да оптимизираме нашите услуги, може да поискаме да използваме Вашите лични данни за директен маркетинг. Тъй като уважаваме поверителността Ви, ще използваме Вашите лични данни за тази цел само ако сте уведомени за това, и ако е необходимо, ще изискваме Вашето съгласие преди използването на Вашите лични данни за директен маркетинг.

Освен това, ако в даден момент желаете да прекратите използването на Вашите данни за горепосочените цели или която и да е от тях, можете да се свържете с нас, както е описано по-долу. Ние ще прекратим използването на Вашите данни за тези цели в момента, в който е разумно възможно.

Освен това събираните данни ще се предават (понякога) на определени трети лица, които може да се намират извън територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП), като част от услугите, които Ви се предлагат чрез нашия сайт. Това може да се случи например, ако някой от нашите сървъри се намира понякога в държава извън ЕИП или някой от нашите доставчици на услуги се намира в държава извън ЕИП.

Тези трети лица няма да използват Вашите лични данни за каквито и да е други цели, различни от договорените между нас и тях. Светла Добрева 2013 ЕООД изисква от тези трети лица да прилагат подходящи нива на защита с цел опазване на поверителността на Вашите лични данни.

Ние уважаваме Вашите лични данни и поради тази причина ще предприемаме мерки, за да осигурим постоянна защита на Вашите права на поверителност, ако предаваме Вашата информация извън ЕИП по този начин. Освен това, ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕИП, Вашите данни може да се предават извън ЕИП, за да Ви се предоставят съответните услуги.

Освен както е указано в настоящите правила за поверителност, ние няма да разкриваме без Ваше разрешение каквито и да е данни, които могат да Ви идентифицират, освен ако не притежаваме законовото право или сме задължени по закон да го направим (например, ако от нас се изисква да го направим във връзка със съдебна процедура или с цел предотвратяване на измама или друго престъпление) или ако считаме, че това действие е необходимо за защита и/или съдебна защита на нашите права, имущество или лична безопасност или тези на нашите потребители/клиенти или други физически лица.

Можете да сте сигурни, че няма да използваме Вашите данни за която и да е от тези цели, ако сте заявили, че не желаете Вашите данни да се използват по този начин при подаването им или на по-късен етап.

Комуникация между Вас и нас

Ние се интересуваме от Вашето мнение и ценим обратната връзка от нашите клиенти и потребители и затова сме създали табла за бележки, групи за новини, обратна връзка, имейл, форуми и/или стаи за чат. Ако този уеб сайт предлага стаи за чат, табла за бележки, групи за новини и други в който и да е момент, може да събираме личните данни, които разкривате.

Тази информация ще се използва в съответствие с настоящите правила за поверителност. Независимо от това не можем да контролираме и не носим отговорност за използването от други лица на личните данни, които им предоставяте чрез този уеб сайт. Препоръчваме Ви да бъдете внимателни относно личните данни, които предоставяте по този начин.

Поддържане на точността на нашите записи

Стремим се да поддържаме данните за Вас възможно най-актуални. Ако желаете да прегледате, промените или изтриете данните, които сте ни предоставили, свържете се с нас, както е указано по-долу.

Защита на Вашите лични данни
Въвели сме технологии и правила с цел защита на Вашата поверителност срещу неупълномощен достъп и неправомерно използване и ще актуализираме тези мерки при наличието на нови технологии, както е приложимо.

Изменения на настоящите правила

Може да изменяме периодично настоящите правила за поверителност. Ако извършваме съществени промени на настоящите правила за поверителност и начина, по който използваме Вашите лични данни, ще публикуваме тези промени на тази страница и ще положим максимални усилия да Ви уведомяваме за всяка съществена промяна. Преглеждайте периодично нашите правила за поверителност.

кликнете тук ,за да се свържете с нас