контакти

SALON8 се намира 
в централната част 
на Стара Загора.  
Има удобни места  
за паркиране, 
както платени  
така и безплатни. 
В салона има приятелска,
ведра атмосфера.
Винаги ще бъдете  
приети с внимание и 
консултирани безплатно.